Generator Ideja Sintezis“ je nevladina organizacija, osnovana 2012. godine, koja ostvaruje ciljeve u oblasti kulture, umetnosti i razvoja civilnog društva kroz jačanje kapaciteta pojedinaca i društva u celini.

 

Bavimo se projektima u oblasti edukacije

Podižemo kulturnu svest javnosti

Radimo na izgradnji i razvoju civilnog društva

Organizujemo projekte i edukativne radionice za mlade

Unapređujemo saradnju vlade sa privrednim i nevladinim sektorom

Razvijamo građanski aktivizam na lokalnom nivou

 

Realizacijom projekata, doprinosi se afirmaciji i podsticanju građana za učestvovanje u razvoju lokalne zajednice i društva u celini.